Wat is

OX is een netwerk van zelfstandige vastgoedprofessionals uit diverse disciplines die met elkaar het OX‐DNA delen: vakkundig, enthousiast, integer, talentvol en gericht op ontwikkeling.

"Door elkaar vaak te ontmoeten ontstaan nieuwe visies en inzichten"

Inloggen

Activiteiten

13e OX bijeenkomst

Datum:21 maart 2013
Locatie:Westsingel 18 Rotterdam
Tijd:18.00
 

Wij hadden aangekondigd jullie nog wat aanvullende informatie te zenden over de komende bijeenkomst.

We zijn die avond dus te gast bij de dienst stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Op de avond zijn er enkele vertegenwoordigers van die dienst aanwezig die met ons in gesprek willen over een tweetal casussen. Het gaat in beide gevallen om een pand dat de gemeente wil verkopen.

Voor ons als OX-netwerk is dit een experiment waarmee we kunnen onderzoeken of we in staat zijn om met elkaar tot een resultaat te komen dat voor een klantorganisatie meerwaarde oplevert door onze multidisciplinaire samenstelling.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

OX op bezoek bij de dienst stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam

21 maart 2013

Locatie: Westersingel 18, Rotterdam, zaal 2

18.00     Inloop met voorgerecht

18.30     Voorstelronde: naam, specialisatie, (relevant) wapenfeit

18.45     Casus 1:  Westersingel 18: De Westersingel is een pand dat de gemeente openbaar wil verkopen en waarbij de gemeente duidelijke wensen heeft voor een doorbraak naar de achterzijde van het pand. Dit is beschreven in de notitie “samen ontwikkelen Bubi”. Hoe kan je, met kwaliteitskaders van de gemeente, de markt toch zo veel mogelijk ruimte geven. Welke aanbestedingsvorm past hier bij?

20.00     buffet

20.30     Casus 2: Zuiderparkweg 300: De gemeente wil de markt uitdagen om met voorstellen te komen voor aankoop van het pand tegen zo hoog mogelijke prijs en met zo min mogelijke risico’s. Bv. verkoop “as it is” met bestemmingsplanrisico bij de markt. Hoe zouden jullie dat aanpakken?

21.45     Evaluatie, nagerecht, koffie,

22.00     borrel en napraten

Ga terug