Wat is

OX is een netwerk van zelfstandige vastgoedprofessionals uit diverse disciplines die met elkaar het OX‐DNA delen: vakkundig, enthousiast, integer, talentvol en gericht op ontwikkeling.

"OX is hét platform van onafhankelijke experts in de vastgoedmarkt"

Inloggen

Het Nieuwe Werken en de bouw van een nieuw Stadhuis

 

In de zomer van 2010 ben ik gevraagd om het project ‘nieuwbouw stadhuis Beverwijk’ te leiden. Ik begon in de fase waarop net de eerste paal in de grond werd geslagen. De initiatief-, definitie-, ontwerp- en bouwvoorbereidingsfase was geschiedenis. En er was een turn-key overeenkomst gesloten met NS Poort. Qua huisvesting- en vastgoedontwikkeling dus niet meer zoveel te doen.
 

Innovatief werken

Maar er was meer: gemeente Beverwijk had het besluit genomen om te gaan flexwerken in het nieuwe kantoor. Toen ik in 1997 bij de Rijksgebouwendienst in Haarlem ging werken heette dat ‘innovatief werken’. Bij huisvestingsprojecten die ik voor de Belastingdienst heb gedaan werd het ‘organisatie gericht huisvesten’ genoemd en bij een zorginstelling waar ik voor werkte ‘activiteit gerelateerd werken’. Microsoft heeft het in een nieuw jasje gestoken onder de noemer ‘Het Nieuwe Werken’.
 
Alhoewel er absoluut nuanceverschillen zijn in de verschillende benamingen betreft het in alle gevallen een betere afstemming van de huisvesting op de huidige manier van werken. Het is bijna niet voor te stellen maar 20 jaar geleden hadden we nog nauwelijks computers, mobiele telefonie of internet. Die nieuwe technologieën zorgen ervoor dat we op een andere manier werken. Flexibel en niet meer plaatsgebonden, want ik hoef niet meer op kantoor te zitten om mijn contacten via e-mail af te wikkelen. Ook niet meer tijdgebonden want een stuk schrijven kan ik ook ’s nachts doen. En de nieuwe technieken en mogelijkheden hollen nog almaar verder.
 

Managers leren van Generatie Y

Logisch dus dat de huisvesting zich hierop aanpast. Maar niet alleen de huisvesting: als er flexibel gewerkt kan worden moet er ook resultaatgericht ‘gemanaged’ worden. Sturing op aanwezigheid is uit den boze. De nieuwe generatie Y verwacht ook niet anders: zij stellen hun eigen kwaliteiten voorop, eisen gelijkwaardigheid, zijn zelfstandig en zichzelf ontplooiend. Daarnaast zijn zij vanuit hun jongste jeugd gewend om wereldwijd hun kennis te delen via het internet. Hun brein is vanaf de kleuterschool gewend om op een ander manier om te gaan met de grote hoeveelheid informatie waarmee we overspoeld worden. Daar moeten wij als managers nog veel van leren.
 

Gedeeld bewustzijn

Mijn project ‘nieuwbouw stadhuis Beverwijk’ concentreerde zich daarom allereerst op het creëren van bewustzijn van het management op wat ‘flexwerken’ in de praktijk kan betekenen. Op basis daarvan zijn de doelstellingen van het flexwerken voor gemeente Beverwijk (achteraf) helder omschreven. Vervolgens is dit bewustzijn ‘gedeeld’ met de werkvloer. En zo begon langzaam de daadwerkelijke voorbereiding op de nieuwe manier van werken. Dat gebeurt niet in één bijeenkomst, maar is een continue proces vanaf het moment dat de contouren van het stadhuis langzaam zichtbaar werden tot en met de inhuizing en de nazorg erna.
 
En die continue communicatie over het gebouw en de doelstellingen met alle geledingen van de gemeentelijke organisatie (B&W, de raad, ambtenaren, OR, MT’s), maar ook buitenstaanders zoals de gehandicaptenraad, heeft er voor gezorgd dat er op sommige onderdelen alsnog ingegrepen moest worden in de al vaststaande turnkey overeenkomst. 
 

Werkende huisvesting

Wijzigingen in een turnkey overeenkomst zijn budgettechnisch niet wenselijk en kunnen ook geweigerd worden door de opdrachtnemende partij(en) die harde opleveringseisen met boeteclausules in hun contract hebben staan. Maar door voortschrijdend inzicht geldt ook: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Wanneer in de samenwerking met de bouwers gezocht wordt naar het gezamenlijke belang (een goed eindproduct) kan gelukkig veel geregeld worden. Ook dat vergt extra communicatie en afstemming in en met de bouw over en weer. Maar het eindbeeld: een ‘werkende huisvesting’ voor alle gebruikers die naast toekomstbestendig ook duurzaam en mooi is, zorgt voor (langdurig) plezier in het werken. Ook voor mij!
 
Stadhuis Beverwijk in aanbouw
Geplaatst op 06 oktober 2011 09:49 door Inge van der Meer in Vastgoed
Deel dit op:

Reacties op dit artikel

Nog geen reacties geplaatst op dit artikel.