Wat is

OX is een netwerk van zelfstandige vastgoedprofessionals uit diverse disciplines die met elkaar het OX‐DNA delen: vakkundig, enthousiast, integer, talentvol en gericht op ontwikkeling.

"OX is hét platform van onafhankelijke experts in de vastgoedmarkt"

Inloggen

Grip op projectontwikkeling bij Corporaties

 

Een praktische handreiking om meer grip te krijgen op je ontwikkelactiviteiten. 

Marges op projectplannen worden als maar dunner, onrendabele toppen nemen toe. De noodzaak van goede projectbeheersing is door de crisis verder toegenomen. Projectbeheersing om er voor te zorgen dat iedere euro optimaal wordt geïnvesteerd en zo maximaal kan renderen voor de primaire doelgroep. Projectbeheersing betekent goed risicomanagement; verantwoord omgaan met mogelijke bedreigingen en kansen. 
Maar hoe doe je dat nu, je projecten beheersen, er grip op houden? Over dit onderwerp is al veel geschreven. Waar het echter vaak aan ontbreekt is praktische toepasbaarheid gestoeld op ervaringen uit de dagelijkse praktijk.
 
Projectbeheersing èn risicomanagement
Projectontwikkeling is de laatste twee decennia uitgegroeid tot een professionele bedrijfstak. Hierin opereren verschillende typen bedrijven. De drie belangrijkste spelers zijn woningcorporaties, projectontwikkelaars en ontwikkelende beleggers. Woningcorporaties hebben zich in deze dynamische sector ontpopt tot serieuze gesprekspartners van overheden, maatschappelijke instellingen en marktpartijen.
Door haar activiteit als sociale volkshuisvester, haar langdurige betrokkenheid en haar exploitatiemogelijkheden van het ontwikkelde vastgoed, neemt zij een speciale positie in.
 
Hoge Ambities gaan gepaard met grote risico’s
Zelden staat een ontwikkelopgaaf op zich maar heeft relaties met de omgeving, de wijk en met andere ontwikkelingen. De ontwikkelopgaven zijn vaak complex door de vele betrokken partijen, verschillende belangen en hoge ambities. Bovendien gaat het (daardoor) vaak om grote investeringen en lange looptijden waarvan de uitkomst vooraf zelden geheel duidelijk is.
Kortom: projecten ontwikkelen gaat gepaard met grote risico’s. Risico’s die nooit geheel ‘beteugeld’ kunnen worden maar die voor het grootste deel goed te managen zijn.
 

Zeven maatregelen voor meer grip

De hierna genoemde maatregelen zijn voor doorgewinterde ontwikkelaars ‘gesneden koek’. In de literatuur echter vaak onvoldoende vanuit praktische ervaring gepresenteerd.
De maatregelen staan niet elk op zich. Ze hangen nauw met elkaar samen. In deze samenhang zorgen ze structureel voor meer grip.

 

 

1. Duidelijkheid door overzichtelijke projectfasering
2. Brainstormen verhoogt het risicobesef 
3. Goede rapportage geeft overzicht èn inzicht
4. Planning maakt gevolgen snel inzichtelijk
5. Projectcalculatie moet ‘cijfergevoel’ vergroten
6. Projectdossier als kenniscentrum
7. Tot slot: organisatieniveau bepaalt verbeterplan

In dit blog licht ik de eerste 2 maatregelen toe. De volgende keren zal ik op de andere maatregelen in gaan.

 

1. Duidelijkheid door overzichtelijke projectfasering

‘Duidelijkheid’ is een van de belangrijkste randvoorwaarde om in control te blijven.
Het gaat om duidelijkheid van het proces; Wat zijn de mijlpalen? Hoe faseren we het proces? Welke activiteiten vinden in welke fase plaats? Wie doet wat in welke fase? Wat is de inhoud van de besluitdocumenten? Wie beslist waar over? Wie is verantwoordelijk? Enz.
Afspraken hierover maak je met alle betrokkenen in het proces (en dat zijn er meer dan alleen de projectontwikkelaar en de projectleider!). In een overzichtelijke schema kun je deze afspraken vast leggen zodat ze eenvoudig toegankelijk zijn. Stoffige handboeken hebben afgedaan! Een workshop is een prima methode om inhoudelijke kwaliteit en gedragenheid te vergroten.
 
 
Het klinkt banaal maar het begint met een heldere projectfasering. Welke fasen wil je onderscheiden en sluit je af met een fasebesluit? De fasen en de fasebesluiten hebben eenvoudig herkenbare benamingen. Dit bevordert de eenduidigheid in communicatie, voorkomt ‘ruis’ op de lijn en bevordert de efficiency.
Tot slot dragen goede ‘hulpdocumenten’ bij aan de gewenste kwaliteit. Natuurlijk de templates voor de fasebesluiten. Daarnaast checklists, model overeenkomsten of ‘best practices’. Maar bijvoorbeeld ook standaard projectplanningen, projectcalculatiemodellen en rapportagemodellen.
Er zijn speciaal voor dit doel ontwikkelde systemen op de markt om je onder andere te ondersteunen bij het overzichtelijk toegankelijk maken van alle hulpdocumenten.
 

2. Brainstormen verhoogt het risicobesef 

Goed risicomanagement begint bij de bewustwording van projectmedewerkers over de risico’s die met projectontwikkeling gemoeid zijn. Dat is nodig om adequaat te kunnen reageren en interveniëren op voorkomende gebeurtenissen. Eén van de manieren om aan bewustwording te werken is gezamenlijk met projectmedewerkers over mogelijke risico’s in het project te brainstormen. Een sessie van een half uur met de ontwikkelaar, de verhuurder, de verkoopmanager, de beheerder, de controller e.d. levert vaak al verassende inzichten op en verhoogt het risicobesef.

Tot zo ver. Volgende keer meer over goede rapportages en planningen.
 
Dirk-Jan Maas
HouVast advies & interim
djmaas@houvastadvies.nl
www.houvastadvies.nl
Geplaatst op 22 december 2011 09:02 door Dirk-Jan Maas in Vastgoed
Deel dit op:

Reacties op dit artikel

Nog geen reacties geplaatst op dit artikel.