Wat is

OX is een netwerk van zelfstandige vastgoedprofessionals uit diverse disciplines die met elkaar het OX‐DNA delen: vakkundig, enthousiast, integer, talentvol en gericht op ontwikkeling.

"OX is hét platform van onafhankelijke experts in de vastgoedmarkt"

Inloggen

Zorgvastgoed, de risico's en de kansen

Veranderingen in de zorgsector, zoals de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) en het scheiden van wonen en zorg, zorgen ervoor dat u als zorgbestuurder meer integraal naar uw vastgoed gaat kijken. Er zijn risico’s, maar zeker ook kansen.

     

Er zijn veel risico’s verbonden met het vastgoed, en dan gaat het niet alleen om het vastgoed en de techniek zelf, maar ook bijvoorbeeld om de markt, de organisatie eromheen en het beheer. Maar er zijn ook kansen. Om maar eens een wijze uitspraak van Johan Cruijff te gebruiken: elk nadeel heb z’n voordeel. En dat geldt zeker voor de veranderingen rond het zorgvastgoed. Als u maar weet waar die kansen liggen.

Risicoscan

Het Zorg Adviesnetwerk, een samenwerking van zelfstandig vastgoed- en organisatie experts en het adviesbureau Quintis, heeft een vastgoed risicoscan voor zorginstellingen ontwikkeld. In eerste instantie bedoeld om de risico’s, die de ontwikkeling en het beheer van vastgoed met zich meebrengen, in kaart te brengen. En de uitkomsten geven die risico’s zeker weer. Het mooiste van deze scan is echter dat we bij elk risico ook de oorzaak van het risico en daarmee ook de oplossingsrichtingen inzichtelijk maken. En daar liggen de kansen voor uw organisatie om ook strategische keuzes voor de toekomst te kunnen maken.

Strategische doelen

Wist u dat vastgoed een forse bijdrage kan leveren aan uw strategische doelstellingen, zoals uw concurrentiepositie en uw marktaandeel?

Als zorgdienstverlener schenkt u natuurlijk veel aandacht aan de kwaliteit van uw zorg en de dienstverlening aan uw klanten. Een goede score op deze ontwerpen draagt bij aan uw positieve imago. Maar wist u ook dat uw imago niet het belangrijkste is bij de keuze van een klant om voor u te kiezen?

Locatie van uw gebouw en de woning zijn de eerste twee factoren waar de keuze van de zorgconsument door bepaald worden. Voorzieningen in de buurt hebben de voorkeur, maar belangrijker is dat het sociale netwerk aanwezig is. De eigen buurt staat daarbij natuurlijk bovenaan de lijst. Daarna gaat het om de woning en pas in de derde plaats over de kwaliteit van de zorg die uw instelling levert.

Vier invalshoeken

Uniek aan onze analyse is dat wij de relevante risico's van elke zorgorganisatie vanuit vier (sterk met elkaar samenhangende) invalshoeken benaderen:

  1. 1. vastgoed & financiële aspecten
  2. 2. zorgbeleid & marktinzicht (vraag én aanbod)
  3. 3. functionele inrichting van organisatie & systemen
  4. 4. passende vertaalslag van benodigde competenties richting mens & cultuur.

Vanuit deze invalshoeken ontstaat er een momentopname van uw organisatie over uw professionaliteit op beheer, beleid en strategie van uw vastgoed en de mate waarin het vastgoed beheerst en bestuurd wordt in relatie met uw zorgbeleid en strategie.

        

Tevens krijgt u inzicht in de gefaseerde ontwikkeling van uw organisatie op de vier invalshoeken.

 

In de afgelopen periode hebben we een risicoscan uitgevoerd bij QuaRijn. Een impressie van de scan en de ervaring van bestuurder Ad de Jong van QuaRijn vindt u op: http://bit.ly/xxlhAL

  1. Rob van Oostveen
  2. Management en Advies
  3. mail@robvanoostveen.nl     
  4. www.robvanoostveen.nl
Geplaatst op 14 februari 2012 07:21 door Rob van Oostveen in Vastgoed
Deel dit op:

Reacties op dit artikel

Nog geen reacties geplaatst op dit artikel.