Wat is

OX is een netwerk van zelfstandige vastgoedprofessionals uit diverse disciplines die met elkaar het OX‐DNA delen: vakkundig, enthousiast, integer, talentvol en gericht op ontwikkeling.

"OX is hét platform van onafhankelijke experts in de vastgoedmarkt"

Inloggen

Het Deense Model

 

In de discussie over de Nederlandse woningmarkt krijgen de banken er flink van langs. Vanuit het perspectief van de woningkoper zijn de banken te terughoudend in het verstrekken van financiering, hanteren te hoge marges en zijn te inflexibel in het beoordelen van de kredietwaardigheid van individuele klanten. 
 

Ligt de oplossing bij de banken?

Maar hoe realistisch is het om van de banken te verwachten dat ze toeschietelijker worden met het verstrekken van hypotheken? De realiteit is dat banken zowel vanuit de Nederlandse woningmarkt als vanuit hun internationale omgeving impulsen ontvangen waardoor ze juist minder geneigd zullen zijn financiering te verstrekken aan woningkopers. Naar mate woningprijzen dalen komen meer tophypotheken uit voorbije jaren ‘onder water’ te staan: de waarde van het onderpand is kleiner dan de uitstaande hypotheeklening. Een financieel drama voor woningeigenaren die zich om welke reden dan ook gedwongen zien om te verkopen, maar ook voor de banken is deze situatie bijzonder onplezierig. Het risico op de portefeuille neemt immers toe. Tegelijkertijd hebben de banken in de eurocrisis de nadelen ervaren van een andere onevenwichtigheid in het Nederlandse hypotheeksysteem: de langlopende investeringen in hypotheekschulden worden door de banken gefinancierd met kortlopende leningen. De Nederlandse hypotheekschuld moet dus telkens opnieuw worden gefinancierd. In de onzekerheid van de eurocrisis blijken buitenlandse banken veel minder bereidwillig geworden om de Nederlandse hypotheekschuld te financieren. Tel daarbij nog op dat de zorgplicht van banken tegenover hun klanten in de belangstelling staat, en dat de ideeën over wat een gezonde hoeveelheid schuld is voor een  huishouden sterk zijn veranderd sinds de kredietcrisis van 2008.
 
Alles bij elkaar lijkt het onrealistisch om te verwachten dat de banken binnenkort met meer krediet over de brug komen. En bovendien: moeten we dat wel willen? Als samenleving zijn we immers ook gebaat bij een gezonde banksector, en het terugkeren naar de hypotheekverstrekking van voor de kredietcrisis lijkt in ieder geval dat belang niet te dienen.
 

Alternatieve bronnen van kapitaal

Hoe kunnen we dan zorgen voor een gezonde kredietverlening die helpt om de woningmarkt weer op gang te brengen? Een deel van de oplossing kan gezocht worden in het op andere wijze aantrekken van kapitaal voor hypotheekleningen.
 
In recente publicaties is de aandacht gevestigd op ‘Het Deense Model’, een hypotheekmodel dat werd ingevoerd na de grote brand in Kopenhagen van 1795. In dit model wordt tegelijkertijd met het passeren van de hypotheekakte een obligatie uitgegeven met dezelfde looptijd als de hypotheek. De funding van de hypotheekschuld is daarmee voor de gehele looptijd geregeld. De obligatie is vrij verhandelbaar op een transparante markt, waardoor voor iedere Deen de actuele marktrente inzichtelijk is. Voor beleggers is de obligatie risico-arm doordat maximaal 80% van de woningwaarde aan financiering wordt verstrekt.
 
In de Nederlandse woningmarkt zouden hypotheken volgens het Deense model kunnen bijdragen door rechtstreeks kapitaal van particuliere en professionele beleggers beschikbaar te maken voor woningkopers. Daarmee ontstaat een rechtstreekse link tussen de kapitaalverstrekker en de woonconsument, waardoor kansen en risico’s transparanter zijn, en meer financiering beschikbaar komt. In de nieuwbouwmarkt zouden op deze wijze projectfinancieringen kunnen worden opgezet, waarbij per project kapitaal wordt aangetrokken.
 
Alles wijst erop dat het Deense Model kan zorgen voor een grotere beschikbaarheid van hypotheken en dus een stimulans voor de woningmarkt, zonder de risico’s voor de woonconsument en voor de banksector in Nederland te vergroten. Wij pleiten er dan ook voor een experiment met dit hypotheeksysteem te starten door voor één of enkele nieuwbouwprojecten een hypotheek volgens het Deense model aan te bieden.
Geplaatst op 05 maart 2012 09:32 door Hein Schouwenaars in Vastgoed
Deel dit op:

Reacties op dit artikel

Nog geen reacties geplaatst op dit artikel.