Profiel van
Rob van Oostveen Vastgoed- en organisatieadviseur, interim directeur
Mijn motto "De essentie van leiderschap is het nemen van verantwoordelijkheid. "

Zoek een expert

Inloggen

 

Samenvatting

In de loop der jaren heb ik als interim manager en als directeur in vaste dienst meerdere (eind)ver­antwoordelijke functies bekleed bij profit en non-profit organisaties. Vernieuwing van organisatie of van veranderingen van sturingsconcept, zoals sturen op prestaties, waren regelmatig onderdeel van de opdracht. Bij veel opdrachten en projecten heb ik samengewerkt met de overheid op bestuurlijk/politiek en ambtelijk niveau. Ik sta open voor ontwikkelingen in de markt en de maatschappij en zoek hierbij naar nieuwe mogelijk­heden en uitdagingen. Ik ben in staat om in complexe omgevingen voor draagvlak te zorgen bij veranderingen.

Profiel

Sinds eind 2008 ben ik als zelfstandig adviseur en interim directeur begonnen na een lange carrière in de volkshuisvesting, vastgoedconsultancy en de informatisering. Ik kom zowel uit de profit sector als uit de non-profit sector. Vanaf 1989 heb ik ervaring in interim management en consultancy.

Extern heb ik visies op de ontwikkelingen in de markt, ga ik relaties aan met de wereld om me heen en zoek samenwerking op om de doelen te realiseren. Hierbij richt ik me vooral op lange termijn relaties en probeer zoveel mogelijk win/win situaties te creëren.

Intern is het mijn passie om te sturen op resultaten en afspraken te maken over de te behalen prestaties. Daarbij hoort heldere en open communicatie over de te behalen doelen, het goed delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En het kunnen houden van voldoende afstand tot de dagelijkse gang van zaken zonder de betrokkenheid te verliezen. Hierbinnen stuur ik op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, teamvorming en samenwerking tussen medewerkers, afdelingen en bedrijfsonderdelen. Mijn managementstijl is coachend leiderschap.

Als persoon ben ik open, besluitvaardig, analytisch, zeer betrokken, klant- en mensgericht en altijd gefocust op innovatie en professionalisering. Zoeken naar samenhang is voor mij zelfsprekend, zo ook het streven naar professionalisering en innovatie.