Profiel van
Harjen Abbing Planeconoom
Mijn motto ""

Zoek een expert

Inloggen

Wat doe ik?

Vanuit een planologische achtergrond ben ik als planeconoom betrokken bij de integrale haalbaarheid en realisatiestrategie van ruimtelijke visies en projecten. Dit kunnen grote gebiedsontwikkelingen zijn, maar ook locatieontwikkelingen.

Advisering is gericht op het realiseerbaar maken van ruimtelijke plannen. Financiële haalbaarheid en risicomanagement is daarbij van doorslaggevende betekenis. Ik leg de verbinding tussen planintiatief en de praktijk door een haalbare en toepasbare realisatiestrategie op te stellen.

Daarnaast geef ik vorm aan integrale financiele sturing via meerjarenprognoses, risicomanagement en weerstandsvermogen.

Kernwoorden

Realisatiestrategie, haalbaarheidsanalyses, grondexploitaties, risicoanalyses, meerjarenprognoses (mpg/mjp) grondwaardeberekeningen, samenwerkingsovereenkomsten, exploitatieplannen, meerjarenprognoses, grondbeleid, weerstandsvermogen.

Mijn laatste artikelen

Geen artikelen gevonden.